* Diagnóstico de check engine de vehículos de toda marca (modelo 1996-2018)

* Reparación de frenos ABS

* Reparación de bolsas de aíre